66 vecí, ktoré musíte vedieť o ženách

staré, zamknuté témy
Užívateľov profilový obrázok
PlusMinus
Predseda klubu
Predseda klubu
Príspevky: 13405
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 3:02 pm
Typ vozidla: Renault Megane II. phase II, combi
Bydlisko: Bratislava
Kontaktovať užívateľa:

66 vecí, ktoré musíte vedieť o ženách

Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Dec 23, 2008 3:40 pm

1. Ženy sa stále nad nie?ím trápia a vždy si nájdu nejaký problém. Naj?astejšie sme to my. Okrem toho ich v kuse sužuje zdravie – majú migrény, mykózy, PMS, nepríjemný tlak... Nech to vyzerá akoko?vek zle, bu?te pokojní. Štatisticky nás s istotou prežijú.

2. Na prvom rande si žena nikdy neobjedná to, na ?o má naozaj chu?. Dá si malý Caesar šalát bez pe?iva, ale bude omdlieva? od závisti nad vaším „medium stejkom“ s hranol?ekmi.

3. Ak vám partnerka hovorí o problémoch v práci, s rodi?mi, s kamarátkou, s ?ímko?vek, vä?šinou ne?aká, že jej poradíte riešenie. Celkom sta?í, ke? ju vypo?ujete. Ú?ava?

4. Pobozkajte ju najneskôr na druhom rande. Inak si bude myslie?, že nemáte záujem a ocitnete sa v kategórii kamarát, alebo homosexuál.

5. Ke? odbehnete v podniku na toaletu obaja naraz, na sto percent tam bude trikrát dlhšie ako vy. Máte pä? minút k dobru na veselý flirt s ?ašní?kou.

6. Na záchodovú dosku si naozaj sadne len doma alebo v pä?hviezdi?kovom hoteli. Všade inde levituje v zjazdárskom postoji.

7. Zakaždým zje zhruba polovicu rúžu ?i lesku, ?o si nanesie na pery. Za rok tak zmastí priemerne dve balenia nejedlej farebnej zmesi.

8. Dve z troch žien si pravidelne farbia vlasy. ?asto takmer identickou farbou, akú majú od prírody. Nepýtajte sa pre?o.

9. Vä?šina žien zarastá na tých istých miestach ako my, aj ke? nie s takou intenzitou, naš?astie. Majú však svoje sofistikované metódy, ako sa porastu zbavova?.

10. Prvýkrát sa s vami pomiluje až po tom, ?o si dôkladne oholí nohy a „bobra“ vydepiluje na malého úh?adného „plcha“. (Pre istotu to takmer každá robí už pred prvým rande, aj ke? vä?šina vám dá až po tre?om.)

11. Krátko nato, ?o vy pred ?ou za?nete púš?a? vetry, prestane by? s holením pred sexom taká dôsledná.

12. Ak sa dá zrazu bez varovania ostriha? nakrátko, máte to u nej zrátané.

13. Každá žena nabetón zmení ú?es a nakúpi si kopu nových handier, hne? ako sa rozídete.

14. Niekde v gý?ovitej truhlici alebo hracej skrinke má odložené všetky fotky, listy a iné „memorabílie“ od svojich predchádzajúcich frajerov.

15. Niektoré raz za ?as, iné pravidelne prevetrávajú vaše vrecká, šuplíky, mobil ?i po?íta? a h?adajú stopy po iných ženách. Nie vždy ich ženie podozrenie, ?asto je to len nepotla?ite?ná ženská zvedavos?.

16. Ak má fakt podozrenie, že ju podvádzate, je schopná vás špehova?, vyzveda? sa, liez? vám do pošty. Tie bláznivejšie vás budú sledova? v prezle?ení, tie bohatšie na vás možno pošlú súkromné o?ko.

17. Minimálne jedna jej kamarátka by sa s vami chcela vyspa?.

18. Aj vy máte aspo? jedného kamaráta, s ktorým by si dala poveda?. Tak pozor, „kamarád taky rád“...

19. Pekná baba chodí so škaredou kamarátkou, aby si pripadala ešte atraktívnejšia. Škaredá baba chodí s peknou kamarátkou, aby pozbierala, ?o ostane.

20. Pozor na ženské, ktoré nemajú žiadne kamarátky. Sú divné a po ?ase neznesite?né.

21. Ak si chcete by? istý, že ve?er bude sex, len tak mimochodom jej porozprávajte, ako s vami dnes flirtovala nejaká atraktívna prsnatá cica z práce. U 68 % to zaberá.

22. Ke? si vyrazíte niekam bez nej, zavolajte okolo desiatej (skôr než za?ne by? ona nervózna a vy opitý) a zaklamte, že vám chýba. Ona zaspí ako bato?a a vy to môžete pokojne rozto?i?. Ke? sa nadránom priplazíte domov, nikto vás nebude ?aka? s výrazom pitbula a s rukami v bok.

23. Každá rozumná žena vám potvrdí, že úprimnos? a pravdovravnos? nie je vždy najlepšia vo?ba.

24. To, že máte ve?ký penis, neznamená, že sa môžete vykaš?a? na predohru.

25. Hrúbka je dôležitejšia než d?žka.

26. S erotogénnymi zónami zaobchádzajte opatrne. Klitoris nie je žuva?ka a bradavky nie sú štuple od vína.

27. Nikdy presne nezistíte, ko?ko mužov mala pred vami. Vä?šina povie, že pä?. Priemerne to znamená, že dvanás?.

28. Ke? ženy ovulujú, dávajú prednos? drsným „ma?om“ a príležitostnému sexu.

29. Riziko nechceného tehotenstva je pri sexe na jednu noc ove?a vyššie, lebo ženy sú na? náchylné práve v d?och, ke? sú najplodnejšie.

30. Viete, ?o ženy v posteli naozaj potrebujú? Dobrý paplón. V noci je im zima viac ako nám.

31. Na jedného muža, ktorého miluje, priemerne využije desa? iných. Ak ste jej už nainštalovali po?íta?, zariadili opravu auta, vyniesli klavír na šieste poschodie a stále ste sa nedostali do spálne, ste len jeden z tých desiatich.

32. Každá tvrdí, že ju najviac potešia malé romantické drobnosti. Každú naozaj poteší šperk alebo kožuch.

33. Ženy majú rady prekvapenia (kvety, ve?era pri svie?kach, rekonštruk?né práce v domácnosti, šperk alebo kožuch). Vä?šina z nich prirodzene o?akáva, že ich prekvapíte raz za mesiac, inak sú z toho roz?arované, mrzuté a vy netušíte pre?o, lebo ste ni? nespravili. Ve? práve.

34. Nikdy vám nepovie pravdu, ko?ko v skuto?nosti stáli tie bohovské ?ižmi?ky a ko?ko dáva mesa?ne na gebuziny, ktorých má plnú kúpe??u. K tomu, ?o povie, si prirátajte 40 až 100 % a ste blízko reálu.

35. Ste na blondínky? Tak si rýchlo užívajte. Pod?a všetkého o 200 rokov celkom vyhynú.

36. Priemerne dve jej najlepšie kamarátky vedia o vás všetko. Aj to, akú polohu máte najradšej, ?i bol jej orgazmus v?era pravý a ?i vám smrdia nohy.

37. Ak ju chcete udrža? vo vare, nenechávajte si pri sexe ponožky.

38. Mokrá podlaha v kúpe?ni, vlhký uterák na zemi, chlpy vo vani a záchodová doska hore vyto?ia každú jednu do neprí?etnosti.

39. Aspo? raz za ?as ju nechajte vybra? film, ktorý si spolu pozriete, a zdržte sa komentárov. Nezabije vás to.

40. Ak ju necháte vyhra? v nejakej nenáro?nej športovej disciplíne, takmer ur?ite si ve?er užijete skvelý sex.

41. Nerobte si blahé nádeje. Prenosy z play off extraligy pre ?u nikdy nebudú zaujímavé. Aj ke? po?as hokejových majstrovstiev sveta nosí tri?ko s dvojkrížom a fandí ako divá.

42. Vždy bude chcie?, aby ste šoférovali vy. Aj ke? pôjdete jej autom.

43. Vždy chce veri?, že to, ?o hovoríte, je pravda.

44. Vždy ke? klamete, príde na to.

45. Vždy ke? pred ?ou nie?o tajíte, prevalí sa to.

46. Zakaždým uverí, že ste sa zmenili a že sa to už nestane. Je až zázra?ne nepou?ite?ná.

47. Vä?šina žien potrebuje k životu latentné napätie. Z ?asu na ?as sa prosto potrebuje ofu?a?, vyšteka? alebo vykri?a? a vy nikdy nebudete vedie?, kedy si nabehnete rovno na vidly. Bude vás buzerova? za nie?o, ?ím ste ju naštvali pred sto rokmi, za to, ?o ste urobili, za to, ?o ste neurobili, za to, ?o sa chystáte urobi?, aj za to, o ?om si myslí, že sa chystáte urobi?.

48. Nech sa pohádate akoko?vek a pre ?oko?vek, vždy bude od vás ?aka?, že VY sa ospravedlníte.

49. Najjednoduchší spôsob, ako ma? svätý pokoj, je da? jej vždy za pravdu.

50. Sem-tam doneste f?ašu lepšieho vína a tvárte sa, že romantický ve?er a h?bavé rozhovory s ?ou vás strašne berú. Aspo? na pár dní prestane ma? pri vás ten trpite?ský výraz a nebude sa na ni? s?ažova?.

51. Ak náhodou stretnete takú, ?o tvrdí, že aj jej ide iba o sex a pobavenie, vezmite jed na to, že skôr ?i neskôr sa do vás zamiluje a za?ne robi? scény.

52. Každá štvrtá sníva o milovaní s inou ženou. Vaše šance, že to raz aj uskuto?ní a prizve vás k tomu, sú však mizerné.

53. Ke? sa s vami nechce milova?, nie je to vždy preto, že nemá chu?. ?asto je to preto, že si pripadá tu?ná, málo atraktívna alebo nemá oholené nohy.

54. Pod?a štatistík online zoznamiek je ideálny muž vysoký, má hnedé vlasy a modré o?i.

55. Každá chce, aby bol muž vo?avý, dobre oble?ený, citlivý, nežný a chápavý. A aby nemal problém da? niekomu do držky na obranu jej cti.

56. Používajte antiperspirant, ho?te si podpazušie aj džung?u v trenírkach, používajte hydrata?ný krém, ale nikdy netrávte v kúpe?ni a pred zrkadlom viac ?asu ako ona.

57. Likvidácia hmyzu, plašenie hlodavcov, zakladanie oh?a a práca s príklepovou v?ta?kou budú vždy patri? pod vaše kompetencie.

58. Mali by ste zvláda? val?ík i latino a vedie? ju vies?. Ženy sú presved?ené, že dobrý tane?ník je aj dobrý milenec.

59. Nepodce?ujte bozkávanie. Je pre ne mimoriadne dôležité. Pomaly a nežne, drsne a vášnivo... sledujte atmosféru a re? jej tela.

60. O bývalých frajerkách hovorte minimálne, vždy s rešpektom, nikdy vulgárne a nikdy ich nespomínajte v súvislosti so sexom.

61. Po prvom sexe chce 18 % po?u? „Bola si skvelá”. 82 % chce po?u? „Kedy ?a zas uvidím?”

62. 23 % ?itate?ov pánskych magazínov tvoria ženy.

63. Všetky broja za rovnos? šancí a chcú zarába? to?ko ako my. Takmer všetky ?akajú, že budete na prvom, druhom i dvadsiatom tre?om rande plati? vy.

64. Chcete urobi? dobrý dojem pri prvej návšteve u vás? Majte ?istú kúpe??u a umytý záchod s doskou dolu!

65. Sériové vrahyne naj?astejšie fi?ia na otrave jedom.

66. Ostatné vraždia vä?šinou náhle v afekte a zvä?ša kuchynským ná?iním. Nožom, panvicou, seká?ikom na ?ad... Ke? to s nie?ím fakt prestrelíte, neostávajte s ?ou sám v kuchyni.
Renault Megane Grandtour 1.2TCe Intens - 96kW/130PS (2018)
Renault Clio..... Grandtour 1.2 - 55kW/75PS (2008)
Renault Megane Grandtour 1.9 dCi Dynamique - 96kW/130PS (2006) - ex
Renault Megane Grandtour 1.9 dCi Expression - 75kW/102PS (2003) - ex
Renault Megane Coupe...... 2.0 16V - 108kW/147PS (1996) - ex
Užívateľov profilový obrázok
m.a.j.o.r
Meganista
Príspevky: 513
Dátum registrácie: Ne Aug 03, 2008 12:59 pm
Bydlisko: Olomouc

Príspevokod užívateľa m.a.j.o.r » St Dec 24, 2008 2:52 pm

Svata pravda...bohuzel

Návrat na "Archiv 2008-2016"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný

cron